logo van boekhoudkantoor aveb

Disclaimer en privacyverklaring


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacy verklaring
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Het e-mailadres dat opgegeven moet worden in het contactformulier wordt op geen enkele manier op de website opgeslagen en wordt enkel gebruikt om de verzender van het bericht terug te contacteren.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
AVEB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij AVEB of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AVEB. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van AVEB.